Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Antibiotika
2001-10-03

Rapport från konferens i Bryssel om FoodBRAND
- analys av antibiotika och tillväxthormoner i kött


FoodBRAND-konferensen den 25-26 september 2001 för konsumentorganisationer handlade om analys av förbjuden antibiotika och hormoner i kött. FoodBRAND (=bound residues and nitrofuran detection) är ett EU-projekt i samarbete med Queen's University i Belfast för att ta fram effektiva analysmetoder. Det gäller att hitta spår av nitrofuran, främst i fläsk. Utan effektiv övervakning finns det stor risk att rester finns kvar i de livsmedel som konsumenter köper i butiker och restauranger.
Gå till FoodBRAND på Internet.

Inledning:
Från svensk/nordisk sida var jag den enda deltagaren och fick många kontakter med konsumentorganisationer särskilt i Syd- och Östeuropa, som var intresserade av den svenska restriktiva linjen när det gäller antibiotika i djurfoder. Diskussionen betonade att konsumenterna, som ska betala för maten, måste kunna ha garantier för att inga förbjudna ämnen används i djuruppfödningen.

Bernd Jülicher från EUs veterinärmyndighet beskrev lagstiftningen som är gemensam för hela EU. Man har 90 inspektörer men de ska dessutom åka utanför EU och granska anläggningar och slakterier i över 100 länder som får exportera till EU. Av deras inspektioner går 80 % till livsmedelshygien (food safety), 10 % till djurhälsa och 4 % till djurskydd. Det nya är att EU lägger ut resulat av alla inspektioner på en hemsida, vilket ger en detaljerad bild av hur säker maten är från olika länder.

Några exempel på felaktigheter och brister: man hittar ständigt rester av förbjudna hormoner i kött från Frankrike, Italien och Spanien. I Portugal hittar man rester vid 2,7 % av inspektionerna. Clenbuterol är ett stort problem i Spanien som gjorde över 800 konsumenter sjuka under 2000. Här behövs bättre övervakning på nationell nivå. Antibiotika som t ex tetracyklin, sulfamid och andra lugnande medel (används för att djuren ska lugna sig före slakt) hittas i ca 7 % av proverna i Spanien.

Wim DeBeuckelare från den belgiska konsument/test - organisationen berättade om projektet som 2002 kommer att samla in och analysera fläsk i flera EU-länder för att undersöka om det finns antibiotikarester. För svensk del kan det vara särskilt intressant att se om importerat fläsk innehåller rester över de tillåtna gränsvärdena. Wim betonade dock att från konsumentsynpukt vill vi egentligen inte ha rester alls, eftersom det är ett bevis för att djuret varit sjukt och behövde behandling med antibiotika. Även om det är praktiskt för myndigheterna att "lugna" konsumenterna om resthalterna är under de tillåtna gränsvärdena så vill vi inte ha mat från sjuka djur!

Bruno LeBizec vid det franska forskningsinstitutet LABERCA berättade i detalj om svårigheterna med att detektera rester av hormoner. Särskilt steroider är svåra att hitta eftersom de även är naturligt förekommande. Man tror att barn är en speciell riskgrupp och har misstankar om olika bieffekter (developmental, neurological, genotoxic and carcinogenic effects). I USA är det främst Upjohn (OBS numera samma bolag som "svenska" Pharmacia) och Fort Dodge som tillverkar hormoner för djuruppfödning.

Steven Crooks
vid Queen's University i Belfast berättade om hur de kan detekteras. EUs FoodSense-projekt letar efter billiga och snabba metoder som kan användas för t ex clenbuterol, ethinyl-estradiol och olika typer av -diazine, -methazine och enrofloxacin. Jacob de Jong från holländska RIKILT-DLO fortsatte med en ingående diskussion två projekt som heter CANFAS och SIMBAG-FEED som går ut på att analyser foder. Han menade att kontrollen är svår och att de olika förbjudna tillväxtpreparaten även måste stoppas genom bättre åtgärder mot veterinärer och butiker, där de är för lätta att köpa.


Slutsatser:
Konsumenternas förtroende står i fokus i EU och det var intressant att se att pengar satsas på dessa viktiga projekt. Att ta fram bättre analysmetoder och göra fler inspektioner är enda vägen. Från konsumenthåll kräver vi ju "förbud mot hormoner och tillväxtantibiotika" men det måste även satsas på nationell och regional nivå för att tvinga uppfödare och industri att ta sitt ansvar. Särskilt i Syd- och Östeuropa är debatten inte så stor, men ska vi kunna ha en fungerande gemensam inre marknad i hela Europa - plus import och frihandel med övriga världen - krävs betydligt mer än bara policydokument och vackra ord på konferenser.

Läs hela programmet >>
Läs merom FoodBRAND här >>
upp