Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-10-12


Unilever fälls av
Marknadsetiska Rådet


Minns ni reklamen som hävdade att våra barn inte bara tycker om utan faktiskt kräver Milda Fruity? SKIS uppmärksammade detta som ett solklart fall av reklam riktad till barn. Marknadsetiska Rådet har gått på samma linje och fäller Unilever Bestfoods.

I avgörandet skriver man att Unilever Bestfoods handlat i strid med god affärssed både genom att uppmana barn att övertala vuxna att köpa produkten och dessutom genom att framställa pålägget på ett vilseledande sätt.

Läs mer på Marknadsetiska Rådets hemsida
Läs artikel i Fri Köpenskap
Läs mer om reklam som riktas till barn
Läs mer på KO - TV-reklam till barn dubbelt fälld


För drygt ett år sedan (2004-11-29) skrev vi på hemsidan om samma reklam som då fällts av KO:

Mildas Fruity-reklam fälld av KO
I reklamen presenteras pålägget, som är både sött och fett och inte alls särskilt nyttigt, som om det skulle passa bra som mellanmål till barn. Nu har den fällts av KO som i sin tur anmält reklamen till Marknadsetiska Rådet. (Milda är ett av Unilevers varumärken.)

Läs artikeln från KO >>
Läs mer om tveksam produktutveckling >>

upp