Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-03-26 Publicerad i KR nr 14 samt SKN nr 81
Livsmedelsverkets kontroller stoppade äpplen från Uruguay

Livsmedelsverket hittade vid stickprovskontroll hos grossist äpplen Royal Gala från Uruguay med alldeles för höga halter karbaryl. Gränsvärdet för detta i äpple inom EU är 0,05 mg/kg. Den påträffade halten är 0,32 mg/kg. Partiet stoppades och det man kunde återtogs från butikerna och partiet belades med säljförbud.

Något kan ha sålts, men nu gäller tuffare villkor för provtagning för ev ny import från samma leverantör. Genom det samarbete som sker i EU kommer säkert alla leverantörer att ha lärt sig läxan och även importörerna att ställa högre krav.

Det här visar att kontrollen är effektiv och fungerar och situationen inom EU förbättras. Läs vad Livsmedelsverket skriver >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss