Till startsidan
Sveriges Konsumenter i SamverkanBekämpning
Bekämpningsmedel och bekämpningsmedelsrester

Allmänt - Senaste nytt
Allmänt - Senaste nytt:
2008-03-26 Livsmedelsverkets kontroller stoppade äpplen från Uruguay
2003-02-18 Utredning föreslår högre skatt på gifter
2003-01-08 Mat utan gifter bättre för barn
2002-12-05 Roundup tas bort från konsumentmarknaden
2002-02-09 Kritik mot glyfosat i Colombia
1998-10-06

Glyfosat ger ökad risk för cancer

1998-04-23
   
upp