Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
1998-10-06
GLYFOSAT GER ÖKAD RISK FÖR CANCER

 Enligt docent Lennart Hardell vid Örebros regionsjukhus finns det nya bevis för att glyfosat ger ökad risk för cancer. Den aktiva ingrediensen i bekämpningsmedel som Roundup har tidigare påståtts vara i stort sett ofarlig. Två nya svenska studier visar att lantbrukare som använder glyfosat löper 2 till 3 gånger så stor risk att få cancerskador (lymfom). Resultaten har redovisats vid dioxinkonferensen i Stockholm i augusti 1998.

Målet på sikt måste vara ett kemikaliefritt jordbruk i Sverige, skriver Lennart
Hardell i Skånska dagbladet 981003. Han vill även förbjuda försäljning av
Roundup till allmänheten. Resthalter i födan kan givetvis ej tolereras, anser Lennart Hardell. 

Konsumenter i samverkan har protesterat mycket kraftigt mot de nya           genmanipulerade sojabönorna, som tillåts ha upp till 200 gånger mer glyfosatrester än vanlig soja. 

Rapporterat av Martin Frid


Upp sida