Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-12-05


Roundup tas bort från konsumentmarknaden

Ogräsbekämpningsmedel med glyfosat klassas upp och tas bort från konsumentmarknaden. Hittills har vem som helst kunnat köpa och använda exempelvis RoundUp, men från 1 januari 2003 får det endast användas yrkesmässigt och särskild utbildning kommer att krävas.

Syftet är att minska riskerna för negativa effekter, framför allt förorening av vatten. Kemikalieinspektionen har klassat om bekämpningsmedlen eftersom risken är stor att ämnena förs vidare genom ytavrinning och hamnar på ställen där de inte hör hemma.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida >>

upp