Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj:
Bestrålning av livsmedel

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
 

Historik

1953 USAs livsmedelsverk beslutar att matbestrålning ska falla under lagen om tillsatser (!) vilket tvingar fram forskning på riskerna innan tekniken får användas på mat 
1957 I Tyskland säljer ett företag bestrålad mat, men detta stoppas av myndigheterna 
1958 Sovjetunionen tillåter bestrålning av potatis för att förhindra groddbildning 
1960 Kanada tillåter bestrålning av potatis 
1963 USA tillåter bestrålning av vetemjöl och fläsk efter påtryckningar från den amerikanska armén 
1964 USA tillåter bestrålning av potatis 
1968 USA förbjuder bestrålning av fläsk efter att man funnit brister i de studier som lämnats in om att det skulle vara ofarligt 
1972 NASA offentliggör att man använder bestrålad mat i rymdprojekten 
1974 En arbetare vid Isomedix i USA får höga doser radioaktivitet vid en olycka i samband med bestrålning 
1980 Nya FN-organet JECFI anser att bestrålad mat är ofarligt 
1981 WHO publicerar en rapport som slår fast att bestrålad mat inte är farliga att äta, och att märkning inte behövs av vetenskapliga skäl 
1983 USA tillåter bestrålning av kryddor 
1985 USA tillåter bestrålning av fläsk 
1986 USA tillåter bestrålning av frukt, grönsaker och svamp 
1988 Stor FN-konferens om matbestrålning i Geneve slår fast att tekniken är ofarlig, trots att vetenskapliga rapporter presenteras om en rad förändringar i maten. 
1988 Sverige förbjuder bestrålning av mat 
1992 USA tillåter bestrålning av kyckling 
1997 USA tillåter bestrålning av kött 
1998 EU förbjuder bestrålning av mat (utom kryddor, vilket alltså även blir tillåtet i Sverige) 
1999 USA förslår att märkningen av bestrålad mat ska tas bort - 30 000 personer  protesterar! 
 

Länkar:

Läs mer om det växande motståndet mot livsmedelsbestrålning på amerikanska konsumentföreningen Public Citizens sidor: 
http://www.citizen.org/cmep/rad-food/radfoodindex.htm

Läs mer om hur ett Nordamerikanskt företag som säljer gamma-anläggningar förklarar hur livsmedelsbestrålning utvecklats under årens lopp: 
http://www.mds.nordion.com/source/research/history.html


Upp sida