Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-12-17


Livsmedelsbestrålning
nerröstat av Europaparlamentet!

Efter en lång kampanj har vi nått ett viktigt mål - Europaparlamentet har äntligen förstått att konsumenter inte vill ha mer bestrålade livsmedel i EU. Det är en framgång för oss i Sverige och i andra restriktiva länder.

Kampanjen, Food Irradiation Campaign, har bland annat ordnat möten i London och Bryssel för att informera om riskerna med joniserad bestrålning. Om EU-kommissionen accepterar omröstningen får bestrålning bara användas för kryddor.
EU-parlamentet röstade ner ett förslag att tillåta bestrålning för en rad livsmedel, inklusive kyckling, grodlår och grönsaker.

I USA vill bestrålningsföretagen, t ex Surebeam, gärna expandera i Europa. Vi
har tagit del av lobbymaterial från en frontgrupp, Association of International
Industrial Irradiation, som försökt påverka politikerna. De har i fax till våra
EU-parlamentariker hävdat:

"By means of irradiation, harmful contaminants like insects, bacteria, spores
and moulds can be inactivated."

Men EU-parlamentarikerna har lyssnat på opinionen - ingen vill ha rester av
insekter med mera i maten, särskilt inte som bestrålningen innebär ännu sämre
hygien i livsmedelsproduktionen!

I USA bestrålas nu allt mer mat. Samtidigt försöker föräldrar få ett förbud mot
bestrålning av skolmat. American Meat Institute vill gärna att skolor tillåter
bestrålning, och kritiserar enligt Reuters de konsumentorganisationer och
grupper som varnar för bestrålning.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har arbetat med denna fråga i Food Irradiation
Campaign tillsammans med The Food Commission, Danmarks Aktive Forbrugere samt Public Citizen (USA). Tack vare AEC - Association of European Consumers kunde vi hålla flera kampanjmöten i Bryssel. Vi vill passa på att tacka alla som stött oss i den här kampanjen.

AEC - Association of European Consumers, rapport om bestrålning (PDF) >>
Reuters: Parents protest U.S. schools irradiated meat plan >>

upp