Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj:
Bestrålning av livsmedel

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990127
Bestrålning av mat inom EU numera förbjuden

I Sverige och Tyskland var tidigare bestrålning av mat förbjudet. Ett syfte med bestrålningen är att få bort skadliga bakterier. Maten blir inte radioaktiv, men forskning har visat att vitaminer förstörs. Andra förändringar kan också ske, som inte är önskvärda för konsumenterna, t ex bildas fria radikaler. Dessutom är bestrålning ett slags accepterande av gammal mat och att matindustrin inte kan hålla rent. Konsumentorganisationer i hela världen är ense om att bestrålning av mat inte är en bra lösning. 

Kryddor som säljs i Sverige får vara bestrålade. Det var en kompromiss som gjorde att industrin gick med på att inget annat ska vara bestrålat. I USA däremot får i stort sett all mat bestrålas, även kött. Märkning av bestrålad mat har diskuterats, men i USA har matindustrin hävdat att det har ”stigmatiserande effekt”. Man vet att konsumenter är negativa. Av denna anledning är det viktigt att Sverige och EU fortsätter att arbeta för förbud mot bestrålning. 

Nu har man äntligen inom EU, i januari 1999, tagit beslutet om bestrålningen. Det innebär att bestrålning är förbjudet, utom för kryddor. Frågan har varit kontroversiell eftersom länder som t ex Frankrike redan tidigare tillåtit bestrålning av vissa produkter. Efter tio års debatt har man lagt fram ett regelverk som bör kunna fungera. Nu ska dock EU-kommissionen ta fram en lista över vissa andra matvaror som också ska få bestrålas. Listan ska vara klar före den 31 december 1999.


Upp sida