Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj:
Bestrålning av livsmedel

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
Bestrålning och globalisering

Beslut och debatter blir allt mer globala. Flera FN-organ har tagit ställning för bestrålning, bl. a. WHO. Även om vi tycker att bestrålning inte ska användas i Sverige, kan det bli mycket svårt att veta om utländsk mat som importeras hit är bestrålad eller ej. I sammansatta livsmedel, t. ex. djupfrysta färdigrätter, kan en eller flera ingredienser vara bestrålade. Ju mer maten transporteras, desto större är chansen att bestrålning används i något led. Det kan i vilket fall som helst bli omöjligt att förbjuda importen av bestrålad mat, om andra länder accepterar denna teknik. 

För att skapa ett globalt regelverk för handel med mat samarbetar myndigheterna i olika länder i en FN-kommission som heter Codex Alimentarius. De har länge diskuterat matbestrålning och enats om märkningen med radura-symbolen. 

Sveriges Konsumenter i Samverkan säger nej till bestrålning av livsmedel. Vi arbetar t. ex. internationellt inom Consumers International med denna fråga. Vi kämpar för att märkningen även i fortsättningen ska vara obligatorisk i alla länder. 

Vi bevakar särskilt utvecklingen i USA, där flera organisationer nu lägger ner mycket pengar på webb-kampanjer för bestrålning. Våra kollegor i olika konsumentorganisationer har också lagt ut många bra artiklar om riskerna med bestrålning på Internet.


Upp sida