Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-09-09


Kampanjmöten i Bryssel hösten 2002

Under hösten ska Europaparlamentet rösta om EU-kommissionens förslag som kan innebära att fler livsmedel får bestrålas. Vi arrangerar därför kampanjmöte den 11 september i Bryssel för att diskutera hur vi bäst ska kunna stoppa denna process. På programmet står bland annat en redovisning av fynden av illegala varor som hittades i Danmark. Uppföljningen har visat att de danska myndigheterna inte är så intresserade av frågan. Våra kollegor vid Danmarks Aktive Forbrugere varnar för konsekvenserna av att myndigheter ser mellan fingrarna och inte agerar!

Den fortsatta utvecklingen i Europaparlamentet kommer också att diskuteras på mötet. Det gäller främst parlamentarikern Hildrud Breyers rapport från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Hennes rapport slår fast att inga fler livsmedel bör få bestrålas och att det inte finns några som helst skäl att acceptera bestrålning.

Under hösten ska sedan hela Europaparlamentet ta ställning i frågan. SKIS fortsätter att arbeta med kampanjen tillsammans med Food Commission och våra andra systerorganisationer i AEC - Asociation of European Consumers.

Den 7 oktober håller vi ett internationellt möte i Bryssel tillsammans med kollegor från Public Citizen i USA. Dagen därpå den 8 oktober ska Europaparlamentets utskott rösta och vi kommer att vara på plats för att bevaka debatten.

Vill du delta den 7 oktober kan du anmäla dig till Ceri Lewis aec@belgacom.net eller Merav Shub irradiation@foodcomm.org.uk som även har fler detaljer om kampanjen.

Ett av de viktigaste skälen för att förhindra livsmedelsbestrålning har nu börjat uppmärksammas allt mer. Inte nog med att vi konsumenter vägrar köpa bestrålad mat. Det kommer också varningar för riskerna med att bygga anläggningar och problemet med att transportera de radioaktiva material som krävs. Med tanke på hur farligt materialet är måste sådan spridning förhindras. Det är nämligen fullt möjligt att terrorister använder de radioaktiva isotoperna som vapen, t ex i så kallade "dirty bombs". Det kommer att bli mycket svårt för samhället att försäkra sig om att transporterna och anläggningarna skyddas till 100%. Detaljer om detta kommer att diskuteras på våra kampanjmöten i Bryssel.
upp