Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj:
Bestrålning av livsmedel

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-08-16
Danmark vill inte bestråla livsmedel

EU tar nu emot synpunkter från medlemsländerna om vilka livsmedel som ska få
bestrålas. Särskilt belgien och Frankrike är positivt inställda till denna
teknik och vill kunna få bestråla allt från kyckling och fisk till grönsaker
och te.

Den danska inställningen är att det räcker med kryddor, som redan är
tillåtet att bestråla. I Danmark finns inget behov av bestrålning, enligt
företrädare för det danska livsmedelsverket. Äggproducenterna är heller inte
intresserade, enligt tidningen Aktuelt.
 


Upp sida