Sveriges Konsumenter i Samverkan

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-08-15
Nya diskussioner inom EU

DG SANCO:s arbetgrupp för bestrålning som inte varit samlad sedan 1986
diskuterade den 22 juni i Bryssel medlemsländernas förslag. Även om
dokumentet är daterat den 19 juni så är det en version som reviderats efter
det som framkom vid mötet. I dok finns ett antal fotnoter som berör
enskilda medlemsländers ställningstagande. Dessa är strukna av sekretesskäl.

Vidare bifogas kommissionens sammanställning över de nationella tillstånd
som gäller idag (jfr art. 4.4  dir 1999/2). De tillstånd som inte uppfyller
villkoren enl art 4.4 kommer att förklaras ogiltiga efter den 20 september
2000. Fotnoter som berör enskilda medlemsländers ståndpunkter har strukits.

Läs direkt dokument från Europa-Kommissionen:

FOOD AND FOOD INGREDIENTS PROPOSED BY CERTAIN MEMBER STATES FOR INCLUSION INTO THE ANNEX OF DIRECTIVE 1999/3/EC (POSITIVE LIST) (ART 4 (3))

LIST OF NATIONAL AUTHORISATIONS OF FOOD AND FOOD INGREDIENTS WHICH MAY BE TREATED WITH IONISING RADIATION (ART 4 (6)), WITH THE EXCEPTION OF PRODUCTS LISTED IN THE ANNEX OF DIRECTIVE 1999/3/EC
 


Upp sida