Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-12-06


Europeiskt konsumentnätverk
till aktion mot bestrålning av livsmedel

Ett antal konsumentorganisationer i Europa har uppmanat både EU-kommissionen och WHO att bättre undersöka bestrålningens effekter och ta hänsyn till konsumenternas krav på att inte sprida bestrålade livsmedel. Dels finns det inget intresse från konsumenterna att köpa sådana och dessutom kommer det ständigt fram nya rön som ifrågasätter lämpligheten att bestråla livsmedel.

Sveriges Konsumenter i Samverkan står bakom aktionen och ingår i det nybildade nätverket av konsumentorganisationer i Europa ASECO som också står bakom aktionen. Liknande aktioner kommer att genomföras i flera länder och världsdelar.

Läs pressmeddelandet här >>

upp