Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
2002-10-31


Till: Svenska Europaparlamentariker


Angående omröstningen den 4-5/11 om bestrålning av livsmedel


Draft report on the Commission communication on foods and food ingredients authorised for treatment with ionising radiation in the Community - Breyer (pdf)

Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att denna rapport ger en mycket bra bild av nuläget när det gäller bestrålning av livsmedel. Riskbedömningen på detta område är uppenbarligen otillräcklig.

Vi hoppas Du stödjer rapporten och anser särskilt att Amendment 18 som föreslår att många andra livsmedel ska få bestrålas, inte ska stödjas.

Vi hoppas Du röstar emot varje förslag att tillåta att fler livsmedel hamnar på listan.

Rapporten föreslår vidare att nationella organ, t ex Livsmedelsverket, ska åläggas att ha provtagningssystem för att alla EU-medlemsländer ska kunna harmonisera bevakningen av utvecklingen. Märkningen måste också förbättras. Detta förslag är bra eftersom det kan ge konsumenterna ökad trygghet så att den inre marknaden kan fungera bättre.

Tills vi verkligen vet att EU-länderna utövar tillsyn på området är det inte möjligt att acceptera att fler livsmedel får bestrålas. Bättre tillsyn skulle också behövas för livsmedel som importeras från länder utanför EU. Vi vill gärna att Du redovisar Din inställning i denna för oss konsumenter viktiga fråga!

Läs mer om SKIS kampanj mot bestrålning av livsmedel