Hultsfred 2000-01-05

Till Codexsekretariatet
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
 

Yttrande om CL 1999/32-FAC "Proposed draft revised general standard for irradiated foods at step3"
 

Sveriges Konsumenter i Samverkan ifrågasätter på det bestämdaste slutsatserna från Joint
FAO/WHO/IAEA Study Group on High Dose Irradiation. 

Att man nu ska få bestråla våra livsmedel med doser högre än 10kGy är en absurd utveckling med tanke på att Sverige och EU har förbud mot bestrålning. Vi konsumenter har inte accepterat livsmedelsbestrålning av något slag (utom för kryddor) och accepterar speciellt inte dessa nya slutsatser att vilka doser som helst ska få användas av livsmedelsindustrin. Vi undrar vilka andra faktorer man tagit hänsyn till i denna utredning och önskar att Livsmedelsverket utreder vilka möjligheter vi har i Sverige och inom EU att fortsätta
förbjuda denna oönskade högdosbestrålning.
 
Vi föreslår att Sverige och EU bojkottar detta arbete.
 
Vi anser att ordet "wholesome" stryks ur standarden (2.2 not 3) eftersom det ger en falsk bild av säkerhet och sundhet/hälsosamhet. 
 
Vi håller helt  med om formuleringen i punkt 4.1 Conditions for Irradiation men menar att subjektiviteten som dessa "bestrålningsförutsättningar" baseras på är totalt ovetenskaplig. I stället borde formuleringen användas som argument mot all sorts livsmedelsbestrålning. Vem ska ta ställning till när det finns en "technological need or when it serves a food hygiene purpose" och hur ska i så fall dessa subjektiva beslut kunna förklaras för konsumenten som ska betala för varan? Om man helt stryker punkt 4.1 blir självklart situationen ännu mer absurd eftersom det inte finns en efterfrågan bland konsumenter för bestrålade produkter. Det har väl ändå de senaste trettio årens debatt klart och tydligt visat. Sveriges Konsumenter i Samverkan menar att behovet att bestråla helt är ett industriellt behov och inte ett konsumentbehov, och att metoden därför måste omvärderas och förmodligen (som i Sverige och inom EU) förbjudas globalt.

Punkt 5.1 är ny för oss och vi har aldrig tidigare ställts inför frågan om att bestrålad mat ska få
"återbestrålas". Vi anser inte att man ska bestråla en första gång och således inte heller att man ska få göra det två eller fler gånger. Vi kan inte förstå hur märkningen ska fungera i sådana fall (flera raduramärken?) och utgår från att denna punkt skrivs om så att den i stället klart och tydligt slår fast att "återbestrålning" inte får förekomma. Punkt 5.2 visar också vilken röra vi konsumenter kommer att utsättas för, när man ska sätta en gräns på att om 5 % av ingredienserna återbestrålats, så ska ändå den sammansatta produkten räknas som "icke
återbestrålad". Detta kan vi inte acceptera och punkten bör strykas. Det är förmodligen också
korrekt att stryka punkt 5.3.
 
Sveriges Konsumenter i Samverkan är tillfreds med att märkningen av bestrålade produkter inte ifrågasätts i detta papper men vi är oroliga för den revision som vi vet pågår och som vi följer noga.

Vi har 1999 skrivit till amerikanska FDA och protesterat mot deras förslag att ta bort märkningen på amerikanska bestrålade livsmedel, med motiveringen att de endast riskerar att skapa fler globala konflikter och handelskrig i fall de försöker exportera omärkta, bestrålade livsmedel. Vi är inte beredda att acceptera att enskilda länder (läs USA) med stora exportintressen på livsmedelssidan tar sig för att utmana oss konsumenter på punkt efter punkt när det gäller vår föda.
 
Med vänlig hälsning

Sveriges Konsumenter i Samverkan
 
Bengt Ingerstam       
ordförande                                          Martin Frid
                                                           sakkunnig handel och livsmedel

Remisser      Bestrålning      Hem