Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Bestrålning av livsmedel

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-01-06
Alla svaren på EUs bestrålningsremiss

Här kan du läsa alla svaren på EU-kommissionens remiss om bestrålning. Sveriges Konsumenter i Samverkan och de flesta andra konsumentorganisationer är emot. Bestrålningsindustrin och FAO/WHO/IAEA-gruppen är för. Vissa industriorganisationer är också motståndare, vilket glädjer oss, eftersom de förstått att konsumenterna inte efterfrågar bestrålad mat. Problemet kvarstår dock med internationella handelsavtal som inte kommer att göra det lätt för EU att fatta beslut som inte baseras på "vetenskap" i denna kontroversiella fråga.

Vi fortsätter kämpa för konsumenternas rätt till säker mat, utan bestrålning!

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/fi04_en.html


Upp sida