Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj:
Bestrålning av livsmedel
2001-10-17
SKIS deltar vid temadag om bestrålning i Bryssel

Idag deltar Sveriges Konsumenter i Samverkan vid en temadag om livsmedelsbestrålning i Bryssel. Arrangörer är AEC, Public Citizen och Food Commission. Konferensens talare ska reda ut begreppen och granska vad som sker med livsmedel, särskilt i USA där starka intressen verkar för att fler varor ska få bestrålas.

Samtidigt håller lagstiftningen inom EU på att göras om för att vi ska få gemensamma regler. SKIS arbetar även med frågan på internationell nivå (Codex). Främst gäller det att vi måste få slippa bestrålad mat som döljer dålig hygien i tillverkningen. Vi vill också behålla den obligatoriska märkningen. Vi har i remissvar krävt att man begränsar antalet livsmedel på EUs så kallade positivlista över varor som ev. kan
få bestrålas. Idag är endast kryddor tillåtna i Sverige och inom hela EU, medan vissa andra europeiska länder tillåter bestrålning av fler varor. Dessa får då inte säljas i Sverige. Vi måste också bromsa de
företag och exportländer som vill ta bort maxdosen på 10 kGy och i princip göra det möjligt att bestråla med hur stark strålningsdos som helst.

Public Citizen varnar för att USA nu på bred front satsar på bestrålning och att detta riskerar att drabba oss i Sverige och EU. Man har även granskat de äldre vetenskapliga studier som ligger till grund för att
vissa internationella organ, t ex WHO, inte säger nej till bestrålning. Public Citizen har hittat stora brister i en rad vetenskapliga studier och varnar för riskerna. Även EU-kommissionens vetenskapliga experter
tycks vara oroliga och har inlett nya studier för att granska om farliga ämnen bildas i bestrålad mat. Ett sådant ämne är alkylcyclobutanoner som kan vara cancerframkallande.

Läs mer på AEC - Association of European Consumers hemsida


Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail