Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj:
Bestrålning av livsmedel

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
Radura-symbolen

Konsumenter vill inte ha bestrålade livsmedel!

Joniserande bestrålning av livsmedel är en konserveringsmetod som det inte finns något egentligt behov av. Men det är en kamp om vem som ska ha makten över världens mat. De stora transnationella livsmedelsjättarna vill med bestrålningen "sterilisera" maten, så att den går att transportera och lagra hur länge som helst. Många kritiker varnar för att det blir u-ländernas råvaror som bestrålas, för att de ska kunna säljas till i-länderna. Då blir det knappast u-landsbonden som tjänar något på sin skörd. Vinsten fortsätter att hamna i fel händer.

Det är starka krafter som pressar på för att vår mat ska bestrålas. Politikerna i EU har beslutat om märkning, men i USA vill industrin även få bort detta krav. Man har förstått att konsumenterna vägrar köpa produkter med radura-symbolen (se överst på sidan). Om bestrålad mat inte märks i USA, vet vi vad som händer. Nästa steg är att den amerikanska regeringen tar upp frågan i WTO (världshandelsorganisationen) och kräver att andra länder också tar bort märkningskravet. 
Argumentet känner vi igen - att märkningen är ett tekniskt hinder!
 


Upp sida