Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Bestrålning av Livsmedel

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2000-12-01
Världshälsoorganisationen verkar för högdosbestrålning av mat

Vid mer eller mindre slutna möten, och i en rad dokument har WHO, tillsammans med FAO och det internationella atomernergiorganet IAEA, fortsatt att verka för att få bestrålning av livsmedel accepterat. Det senaste vapnet är att kalla bestrålade produkter "substantially equivalent" alltså "i stort sett jämförbara" med vanlig, obehandlad mat. Detta resonemang känner vi konsumenter dock igen. Det innebär att företag och myndigheter vill slippa göra ordentlig riskanalys på produkterna. Det är ett lömskt sätt att manipulera opinionen, och nästa steg är att man hävdar att märkning inte behövs - produkterna är ju "i stort sett jämförbara". Vi ska alltså inte få veta, trots att vi fått löften om detta.

Sveriges Konsumenter i Samverkan tar starkt avstånd till detta ologiska resonemang som visar att det finns WHO-byråkrater som saknar känsla för konsumenternas rätt till information, som ju faktiskt är en FN-rättighet!

Läs mer på WHOs hemsida om de ologiska argumenten för högdosbestrålning av livsmedel.


Upp sida