Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1998-11-29


Är ägg för billiga?

Den 29 november presenteras vid presskonferens 11.00 på Jordbruksdepartementet bl.a. vårt projekt för att snabba på övergången från värphönor i bur till system med frigående hönor. Frågan om äggpriset kommer i fokus som ett hot emot kvaliteten.

Konsumenter i Samverkan driver ett av projekten som fått ekonomiskt stöd från Jordbruksdepartementet för att bilda opinion och få marknaden att snabba på lösningen av problemet med hönor i bur. Aktionen kommer att drivas främst via Internet och vänder sig till ungdom i första hand. 

Det var 1988 som bursystemen förbjöds, med 10 års övergångstid. Riksdagen införde i år ett dispensförfarande, då problemen inte tycktes vara lösta, så hönorna sitter fortfarande kvar i sina burar.


- Därför är det extra intressant att Jordbruksdepartementet avsatt pengar för information till konsumenterna för att den vägen snabba på övergången, som riksdagen inte klarade av att besluta om, säger Bengt Ingerstam, generalsekreterare i Konsumenter i Samverkan. 

I materialet som premiärvisas på presskonferensen pekar Konsumenter i Samverkan på att prisbilden kan vara en stor orsak till problemen. Handelns lockpris på 9:90 hotar förstöra hela den svenska äggnäringen, något som inte uppskattas av konsumenterna. Vi vill fortsätta att äta svenska ägg, både för att ha kvar sysselsättningen i landet och för att svenska ägg är salmonellafria. 


Ett nytt sätt att jämföra kvalitet och pris visas upp och detta visar att ägg är kanske för billiga och att detta hotar tillgången på kvalitetsägg.


- Ägg är i själva verket naturens mest fantastiska snabbmat, med perfekt näringssamman-sättning och är 6 gånger så billigt som t.ex. hönssoppa i pulver om man jämför näringen man får av maten. Därför kan vi konsumenter lätt betala lite mer för att få ägg från frigående hönor, konstaterar Bengt Ingerstam. 

Prisdumpningen som handeln sysslar med är egentligen förödande för kvaliteten på äggen och hotar hela näringen och även hönorna. Det är en utveckling vi konsumenter absolut inte vill se. 
 
- Aktionen är intressant också ur den synvinkeln att det säkert kommer och visa sig att konsumenterna lägger mer värderingar i valet av mat nuförtiden än bara priset. Etiska värderingar kommer starkt och vägs in i bedömningen av priset och detta har märkligt nog inte alla producenter uppfattat än, avslutar Bengt Ingerstam från konsumentorganisationen. 

Materialet - med ytterligare information - offentliggörs på Konsumenter i Samverkans  hemsida: www.konsumentsamverkan.se  i dag och kommer kontinuerligt att kompletteras. Tillgången till materialet är alltså öppen för en stor del av allmänheten och i stort sett alla ungdomar och det är ungdomarna som har störta möjligheten att påverka både föräldrar och  marknaden.
 


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se