Sveriges Konsumenter i Samverkan

Värphönorna och burarna


Foto: Sven Secher

Debatten gäller hur våra ägg ska produceras. 
Ska det vara från hönor i bur eller hönor som får "gå fritt"?

Vad går vår kampanj ut på
Om priser
Vykort att skicka
Designa kul vykort och vinn pris
Folder att printa ut
Lista för påskrifter att ge till handlarn
Rezäppt
Bilda en "påverka"-grupp i skolan
Fördjupnings- eller grupparbeten
Prova med ägg i hemkunskapen
Fakta
Om äggproduktion i Sverige (Jordbruksdepartementet)   Foldern kan också beställas direkt från Jordbruksdepartementet per telefon 08-405 11 03. Ange artikelnr. Jo98.009 eller direkt från oss.
Ägg är näring
Äggnäringen
Ekologisk äggproduktion
Forskningen
Märkning av ägg - hur ska det vara
Bra exempel
Tidtabell för evenemang
Alla projekt, samarbetande organisationer(med stöd från Jordbruksdepartementet)
Länkar till andra projekt
Länkar till annan information
Eko från pressen
Pressmeddelanden
Videos
Här finns en del att beställa
Vad händer på marknaden - resultat?
Länk till vår kampanj "Frisk Utan Risk"
Länk till nya hemsidan "ung_plattform" - gjord av unga för unga

Tillbaka      Hem