METRO den 5 februari 1999
 
KOLUMNEN  av Malin Siwe

 
       Propaganda ska få oss att äta rätt ägg

       Regeringen anser att vi medborgare ska äta ägg värpta av frigående höns.
       Jordbruksminister Margareta Winberg har fått fatt på en opinionsundersökning
       som säger att 60 procent av svenskarna tror att de köper ägg från frihöns.
       Så är det inte. 85 procent av de ägg som säljs i handeln kommer från burhöns och
       bara 2 procent från höns som går ute och käkar Kravmat. Övriga frigående höns
       är innefåglar som flaxar i stora stallar.
       Regeringen är bekymrad. Därför har den delat ut 2,5 miljoner av våra surt
       förvärvade skattekronor för att upplysa oss om att vi ska äta andra ägg än dem vi
       äter.
       Regeringen törs dock inte vifta med egen pekpinne. Den har delegerat
       uppfostringsaktionen till olika föreningar. Till exempel har Konsumenter i
       samverkan fått 550 000 kronor för sin propaganda, som till stor del är
       Internetbaserad.

       På hemsidan får vi veta att det är ”missbruk av priset” att sälja ägg till extrapris för
       9:90 kilot. ”Det kan inte främja en högre kvalitet och/eller att hönorna får det
       drägligare. Inte heller gör detta det lättare för oss konsumenterna att välja bättre
       ägg till ett rimligare och korrekt pris”, skriver den föregivna
       konsumentföreträdaren.
       Korrekt pris! Bevare mig för samhällen där det finns korrekta priser. Och vem
       hindrar konsumenten från att handla vilka ägg de vill? Ingen.
       Skulle någon påstå att det inte finns alternativägg att köpa är det fel. I fjol förblev
       var femte alternativägg osålt. De få ekoäggen gick åt bra fram till september, men
       därefter hade även de större slängandel än buräggen.
       Det kan möjligen bero på att buräggen är billigare per kilo. Men Konsumenter i
       samverkan gillar inte billiga varor och inte kilopriser heller. Man anser att det
       rimliga vore att sätta priset i kronor per kalori, för mat är enligt organisationen i
       första hand bränsle för kroppen. Tugga på den, du.

       Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök (som för övrigt är helsvenskt) har
       också fått äggpengar, 225 000 kronor. Så framåt påsk kommer vi ett se deras
       affischer med maningen ”Vägra köpa ägg från burhöns”.
       Om regeringen hade velat kunde den på ett effektivt sätt tvingat oss att äta de
       politiskt passande äggen. Det hade bara varit att följa den djurskyddslag som
       tillkom 1988 som 80-årspresent åt Astrid Lindgren. Enligt den lagen skulle det inte
       finnas en enda burhöna i Sverige i år.
       Men regeringen rev upp lagen. Det är numera tillåtet med burar igen, fast de ska
       helst vara av en ny sort som
       kallas trivselburar, med sittpinne, rede och sandbad. Hos
       Pelle&Lisa i Nälden, jordbruksministerns hemort i Jämtland, finns trivselburar, i
       dem har sandbadet öppet
       mellan klockan 9 och 15.15.

       Skälet till att regeringen rev upp frihönslagen är att höns inte är så gulliga som man
       kan tro när man ser ”Emil i Lönneberga”. De mördar varandra meddelst hackning
       eller genom att dra hela tarmsystemet ur varandra, det kallas
       kloakkannibalism. Dessa fenomen är mycket vanligare bland fria höns än bland
       inburade. I Schweiz har man löst problemet genom att knipsa ner hönsens näbbar.
       Men det är förbjudet i Sverige, det anses inte djurvänligt.
       Vilket är bäst: att vara fri och riskera livet, att vara ofri och leva länge? Det är en
       av mänsklighetens svåraste frågor. För hönsen kan det finnas en enkel lösning.
       Politikern Gudrun Lindvall, burarnas fiende nr 1, har nämligen sagt följande i
       riksdagen: För miljöpartiet är det naturligtvis oacceptabelt att höns hackar varandra.
       Så skicka ut henne på föredragsturné i stallarna, det är klart hönsen ändrar uppträdande
       på ett kick. Dessutom blir det billigare. Hon har redan årskort på tåget som riksdagsledamot.

       MALIN SIWE
       Politisk reporter, Veckans Affärer
 

( Tillbaka | Hem )