Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Värphönorna och burarna

Länkar till annan information

Här kan du hitta annan intressant information om djurskydd, höns och ägg, från inblandade producenter, Regeringen och myndigheterna

Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel, SFS-Svenska Ägg
http://www.svenskaagg.se/

http://www.kronagg.se/
Regeringens skrivelse 1996/97:64. Alternativ till traditionell burhållning av höns.
http://www.regeringen.se/info_rosenbad/departement/jordbruk/skr64/
Djurskyddsförordning (1988:539)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880539.HTM
Djurskyddsbestämmelser för fjäderfä
http://www.sjv.se/publikationer/djurskydd/djurskyddfjaderfa.htm

( Tillbaka | Hem )