Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Värphönorna och burarna.......
 
Många projekt ger bred insyn i produktionen av ägg
 

Jordbruksdepartementet har anslagit drygt 2 miljoner kronor för att 

  • informera konsumenter om äggproduktion och olika system för hönshållning 
  • klarlägga konsumenternas inställning till alternativ produktion av ägg 
  • motivera konsumenter att göra medvetna val som främjar god djuromsorg 
Följande projekt har fått del av dessa projektpengar och samverkar för att uppfylla dessa mål. Här följer listan på alla dessa projekt. 

1 - Ekologiska Fjäderfäföreningen
Åsa Odelros
Flaten, 810 40 Hedesunda
Hemsida: www.hlanet.com/ekologiskfjaderfa 

2 - Monika Forssell
Selmedalsvägen 78
129 37 Hägersten
tel: 08 646 74 31
e-post: monika.forssell@swipnet.se 

3 - Hushållningssällskapet
Anette Fleischer
Box 5007
514 05 Länghem
tel: 0325-402 55, fax: 0325-400 50
e-post: anette.fleischer@hs-ps.hush.se
Hemsida: www.hush.se.ps 

4 - Mats Johansson
Hultet 44
956 93 Överkalix
tel: 0926-410 70

5 - Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam
Box 88
577 22 Hultsfred
tel: 0495-413 15, Fax: 0495-136 78
e-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: www.konsumentsamverkan.se 

6 - Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök
Birgitta Carlsson
Box 2005
125 02 Älvsjö
tel: 08- 749 20 40, fax: 749 20 02
e-post: info@nsmpd
Hemsida: www.nsmpd.se 

i samarbete med:
7 - Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund
Anita Törnvall/Kim Alin
Markvardsg. 10
113 53 Stockholm
tel: 08-673 35 11, fax: 08-673 36 66
e-post: sdr.anita@swipnet.se 

8 - Sveriges Lantbruksuniversitet
Klas Elwinger och Stefan Ljungdahl
SLU - Funbo Lävsta
755 97 Uppsala
tel: 018-67 45 30
e-post: klas.elwinger@huv.slu.se
Hemsida: www.livsmedelssverige.org/hona 

9 - Sveriges Lantbruksuniversitet
Kristina Ascárd
Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Box 86
230 53 Alnarp
tel: 040-41 54 73
e-post: kristina.ascard@jbt.slu.se 

10 - WM-Videoproduktion AB
Olle Malmqvist, Iréne Welander
Kvinnerstatorp
705 91 Örebro
tel: 019 22 20 08

Verksamhet

Information på Internet   1, 3, 5, 6, 8
Informationsmateriel       5, 6+7, 9
Videofilmer                    2, 4, 10

Jordbruksdepartementet har producerat en folder med sammanställning av projekten, kan beställas på tel: 08-4051000. Artikel nr Jo 98.009. 

Frågor om äggprojektet besvaras av Animalieenheten, Clara Collste, 08-405 11 20 

Frågor om djurskydd besvaras av Livsmedelsenheten, Ingrid Mossberg, 08-405 12 26 

Jordbruksdepartementet har adress: 103 33 Stockholm 

Information om och datum för aktiviteter runt om i landet finns på samtliga hemsidor. 

 
 

Tillbaka      Hem