Riksdagens djurskyddsforum
inbjuder till seminarium
Framtidens äggproduktion:
Hönan i centrum
Onsdagen den 31 maj
Kl 13.00-17.00
Riksdagens förstakammarsal (RÖ)

Program
13.00-13.10 Inledning: Riksdagsledamoten Gudrun Lindvall, Riksdagens djurskyddsforum.
13.10-13.45 Experiences with the development of alternative housing systems for laying hens. Dr Harry Blokhuis
13.55-14.15 Biologiska förutsättningar för hållande av höns. Docent Linda Keeling
14.25-14.40 Tuppar viktiga för lugnet i hönsgården. Fil lic Kristina Odén
14.50-15.15 Kaffe
15.15-15.35 Teknik för lyckad produktion. Försöksledare Eva von Wachenfelt
15.45-16.00 Föreningen Svenska frigångshöns. Äggproducent Jeanette Johansson
16.10-16.25 Lokal marknad för ägg från frigående hönor. Äggproducent Helen Eriksson
16.35-16.50 Ekologisk äggproduktion. Äggproducent Monica Hjellström
-17.00

Om föredragshållarna:
Dr Harry Blokhuis is Head of the department of Behaviour, Stress Phýsiology and Management at the Institute for Animal Science and Health i Lelystad, Holland. Han var ordförande i EU-kommissionens vetenskapliga veterinärkommittés expertgrupp som skrev "Report on the Welfare of Laying Hens" (1996).
Linda Keeling är docent i etologi vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara. Hon var medlem i EU-kommissionens expertgrupp (se ovan).
Kristina Odén är fil lic i etologi och husdjursansvarig inom Förbundet djurens rätt.
Eva von Wachenfelt är försöksledare, doktorand samt stf prefekt för Jordbrukets biosystem och teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
Jeanette Johansson är styrelseledamot i Svenska frigångshöns och äggproducent med Oli-Voletage-system.
Helen Eriksson är äggproducent i Sörmland med 5 000 hönor i ett Janssen-system.
Monica Hjellström är ordförande i Föreningen ekologisk fjäderfäproduktion och äggproducent i Värmland.

Riksdagens djurskyddsforum består av en ledamot från varje parti: Caroline Hagström (kd), Ann-KristineJohansson (s), Gudrun Lindvall (mp), Siw Persson (fp), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Jonas Ringqvist (v), Åsa Torstensson (c).

Skicka eller faxa anmälan till:
Gudrun Lindvall, Riksdagen, 100 12 Stockholm, fax 08-786 44 59Namn: .
Organisation/myndighet/företag e dyl:
Adress & tfn: ..