Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2001-06-17

Codexmöte om djurfoder

FAO/WHO Codex Alimentarius har uppmärksammat behovet av internationella riktlinjer för djurfoder. Fokus ligger på konsumenternas hälsa. Många skandaler har visat att kontrollen måste bli bättre. I andra länder är djurfoderindustrin ofta ljusskygg och vid Codexmötet kan det bli svårt att få igenom kraven på t ex GMO-märkning och stopp för antibiotika (för att undvika antibiotikaresistens).

Martin Frid leder Consumers Internationals delegation och kommer även att kämpa för att odextexten ska ta upp problemet med tungmetaller i foder. En annan viktig fråga är spårbarhet, så att det ska gå att följa varifrån en foderleverans kommer, samt vart den säljs och hur den används.IFIF (International Feed Industry Federation) och andra industriorganisationer deltar också och bevakar sina ekonomiska intressen.

Genteknikföretagen är som vanligt i Codexsammanhang väl representerade och lobbar intensivt emot förslaget att djurfoder som innehåller GMO ska märkas.

Se agendan här!
Läs mer om WHOs arbete för globala riktlnjer angående antibiotikaresistens
upp