Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Djurfoder

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-02-29
Mediapanik om galna ko-sjukan

Nyheten om att man nu hittat en enda ko i Danmark, dessutom mjölkko, som fått galna ko-sjukan, har slagits upp mycket stort av media i Sverige. De svarta rubrikerna om "panik" får oss att undra vad vissa journalister och redaktörer egentligen sysslar med. Är de ute efter att skrämma upp oss konsumenter? Nu igen? Det är både onödigt, oetiskt och oseriöst.

I Sveriges Konsumenter i Samverkan ingår som medlemsorganisation Konsument-Forum som kämpade för förbud mot kadavermjöl (köttmjöl med nedmalda självdöda djur) redan  1985-86 och är glada att Sverige tidigt, 1986,  fick ett sådant förbud i Sverige. England fick däremot dyrt betala för att man inte införde det.  Först efter galna ko-utbrottet 1996 togs detta förbud. Att över huvudtaget ge köttmjöl till idisslare strider ju mot allt sunt förnuft. Sverige förbjöd det 1991 och Danmark 1997. Den  3 1/2 år gamla kon kan alltså ha ätit smittat foder.

I Danmark har nu alltså en mjölkko drabbats av galna ko-sjukan, dock har ingen människa hittills dött där. I England däremot ett 50-tal människor. Men mat är ju alltid en risk, bara i salmonella dör 500 personer per år i Tyskland, i USA 70.000 personer.
Det är helt klart en överreaktion det handlar om i det nu aktuella fallet.

En stor del av galna ko-sjuke debatten är en lyxdebatt. EU-kommissionen tog oerhört hårt i frågan för att återskapa konsumenternas förtroende för nötköttet. Jordbrukspolitiken slukar 60% av hela EU-s budget och jordbrukslobbyn är stark. Politikerna i England gick först ut och förnekade risken, sedan garanterade att ”the beef is safe” och sen vet vi hur det gick. Men vad debatten då och debatten nu inte satt fokus på är den verkligt ömma punkten, som också upprepar sig, och det är att djurfoderbranschen och djuruppfödarna inte tar sitt ansvar. Dioxin skandalen i Belgien och avloppsslammet i djurfodret i Frankrike är två skandaler vi upplevt nyligen.

Sveriges Konsumenter i Samverkan vill  därför få igenom bättre regler för djurfoder och djurhållning i hela Europa. Det budskapet har börjat gå hem och EU-kommissionen ska lagstifta om djurfoder inom kort, enligt den nya Vitboken om livsmedelssäkerhet. Det är på väg att bli en stor seger efter många års arbete. Vi driver också en konsekvent linje när det gäller ursprungsmärkning. Vi vill veta varifrån maten kommer, särskilt kött, så att vi själva kan välja vad vi köper. Märkningen kräver spårbarhet och det är också viktigt för att kunna spåra smitta, även i fråga on galna kosjukan.

Det nu aktuella danska fallet verkar först ha varit en överreaktion av nytillträdda livsmedelsministern Ritt Bjerregaard. Handlar det kanske mera om att återställa medborgarnas förtroende för politikerna?  Handeln tog panikgreppet, likaså för att inge förtroende, men åtgärdens omfattning ger ju en annan signal, skapar oro – för danskt kött. Avledande manöver? Speciellt kvällspressen följde upp, efterlängtad nyhet av rätt kaliber?

I Frankrike upptäcks galna ko-sjuka kor lite då och då och man är uppe i över 100 fall, men där kallar man inte tillbaka allt nötkött från hela marknaden. Har vi i Sverige förresten förbud för import av kött från Frankrike? Men nu blev reaktionen omedelbar när Danmark fick sitt första fall. Ibland får man känslan av att det mera rör sig om panikdemonstrationer och handelspolitik är omsorgen om konsumenterna. Att kvällstidningarnas rubriker är ovanligt fetstilta just nu är väl som vanligt orsakat av behovet av att sälja lösnummer. Är det verkligen omsorgen om konsumenterna, eller omsorgen om sitt eget rykte som driver olika aktörer till dessa skrämmande, ja faktiskt oroskapande, åtgärder?

Men var finns debatten om fodret? Ingen bonde ska ge sina djur billigt, dåligt kontrollerat foder. Självklart ska varje lantbrukare veta vad som finns i fodersäckarna! Snikenheten, snålheten och bristen på ansvar gentemot både djuren och konsumenterna måste upphöra. Det arbetar vi för både inom Sverige och globalt dels inom Consumers International, genom AEC, Association of European Consumers, gentemot EU och dels genom medverkan i den transatlantiska konsumentdialogen TACD. Hjälp oss därför att göra mera genom ditt medlemskap.

Länk till Livsmedelsverket 2000-02-29 om galna ko-sjukan i Danmark:


Upp sida