Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Djurfoder

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-06-21
TACD trappar upp kampen för antibiotika

Den Transatlantiska konsumentdialogen mellan Europa och USA trappade vid mötet i Bryssel upp kampen för antibiotika. Redan tidigare har TACD antagit en resolution om att dessa viktiga läkemedel inte ska användas i djurfoder. EU har förbjudit de flesta preparat som används i tillväxtsyfte. Dock används fortfarande vissa viktiga medel i gruppen fluorokinoloner, som har stor betydelse inom sjukvården för att behandla t ex salmonellainfektioner. I England har människor insjuknat i salmonella som varit resistent mot många olika typer av antibiotika, t ex fluorokinoloner, ampicillin, streptomycin och tetracyklin. Dessa preparat har använts inom djuruppfödningen och allt tyder på att resistens sprider sig från djur till människa.

TACD vill nu få ett förbud mot fluorokinoloner inom djuruppfödningen, inklusive det populära preparatet Baytril från tyska läkemedelsjätten Bayer. USA försöker förbjuda detta medel men har stämts av Bayer som vill fortsätta sälja det även för sjuka djur. Association of European Consumers AEC, där SKIS ingår, skriver till Bayer att människors hälsa står på spel och att företaget måste ta sitt ansvar.

Länkar


Upp sida