Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-10

Djuretik på skolagendan

Djurplågeri och djurs lidande och död är något som väcker starka reaktioner hos de flesta människor. På något sätt bör vi ta hänsyn till djuren, frågan är bara på vilket sätt.

Det är för att väcka just dessa frågor hos ungdomar som jordbruksdepartementet har tagit fram skolmaterialet Djuretik. Idag presenterades det av
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist för elever från tre gymnasieskolor i Stockholm samt för representanter från branschen.

Djuretik är ett diskussionsmaterial för gymnasieskolan och tar bland annat upp frågor som rör probelmatiken kring människans användande av djuren, människans rättigheter och skyldigheter emot djur, djurs värde och människans ansvar för djurens behov och välbefinnande. Syftet med materialet är att involvera och stimulera ungdomar till diskussionen om de djuretiska frågorna.

- Vi kommer inte med några heltäckande svar utan hoppas att materialet kommer användas i undervisningen som ett diskussionsunderlag för att få ungdomar att skapa en egen uppfattning om ämnet, säger Ann-Christin Nykvist.

Materialet Djuretik kan beställas hos Jordbruksdepartementet >>

upp