Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-02-11

Djurtransporter i EU

EU-kommissionen ställde under hösten 2002 en rad frågor kring djurtransporter som vi besvarade genom vår europeiska organisation AEC. Vi betonade att konsumenter inte vill att djur ska transporteras långa sträckor mellan gård och slakt. Maxtiden bör vara 8 timmar.

Det är viktigt att djuren behandlas väl och inte blir stressade. Långa transporter kan skada djuren och dessutom leda till sämre livsmedel. EU bör inte ge bidrag till folk och företag som besvisligen misshandlar djuren. Man måste driva dessa frågor med kraft i internationella fora, t ex Världshandelsorganisationen. Konsumenterna vill inte se de hemska bilderna från plågsamma djurtransporter!

Läs mer:
Animal Welfare (pdf) >>
The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and
cattle) - Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare
(pdf) >>

upp