Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-02-17


Svåra problem vid kloning av djur


Nu kommer allt fler rapporter om problem vid kloning av djur. Det första får som klonats i Australien dog plötsligt i februari 2003 utan att ha visat några tecken på sjukdom. Men eftersom kadavret bränts blir det svårt att ta reda på vad som hänt. Obduktionen gav inget svar på varför fåret dött, men ändå brändes kadavret eftersom det börjat ruttna i sommarhettan, skriver Reuters. Andra djur som klonats har dött unga eller drabbats av sjukdomar som gör att många ifrågasätter kloning. Enligt ABC News 7 februari 2003 klonades Matilda 2000 vid Turretfield Research Centre norr om Adelaide med syftet att ta fram ett får som producerar både mer ull och mer kött.

Enligt en rapport från Massachutes Institute of Technology 2002 har i princip alla möss som utsatts för genterapi eller kloning olika former av onormala förändringar i arvsmassan. Detta kan enligt rapporten förklara varför så många GMO-möss dör i förtid.

Från USA rapporteras även att klonade grisar från University of Illinois "av misstag" kan ha sålts som livsmedel. New York Times skrev om skandalen den 6 februari 2003 och avslöjade att det gäller 386 grisar. En expert från Consumer Federation of America intervjuades och menade att det är ytterligare ett tecken på att den amerikanska regeringen sviker allmänheten när det gäller GMO. Prairie State Semen, Inc i Illinois har klonat en gris i syfte att massproducera fläsk, som lär kunna hamna i amerikanska livsmedelsbutiker utan märkning. De amerikanska konsumentorganisationerna med Consumers Union i spetsen har krävt obligatorisk märkning av livsmedel från GMO-djur, om sådana varor ska få säljas.

Även det ansedda National Academy of Sciences (NAS) har i en rapport 2002 slagit fast att det finns en rad svåra problem med genforskningen på djur som måste tas på allvar.

Consumers Union (USA):
Need for Labeling and Safety Tests of Genetically Engineered Animals >>
National Academy of Sciences (USA):
Animal Biotechnology: Science-Based Concerns >>
ENN/Reuters: U.S. study says all clones genetically abnormal (MIT) >>
ENN (USA) Debatt om kloning - du kan delta! >>
upp