Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-06-08 Publicerad i SKN nr 60


Regeringen vill förbjuda fosfater i tvättmedel


Under våren har röster höjts från vissa miljöorganisationer om ett förbud mot fosfater i tvättmedel. I april gick miljöminister Andreas Carlgren ut och förklarade att regeringen vill införa ett förbud.

Det får oss att minnas vad vi i Konsument-Forum gjorde 1987, startade Sveriges första miljömärkning.

Vi lanserade då K-märkningen och första produkter ut var dåvarande Glykocids fosfatfria tvättmedel. Våra resurser räckte inte då till att utveckla miljömärkningen utan andra tog hand om det och då var det andra tongångar, fosfaterna skulle man ha kvar och även tvättmaskinfabrikanterna försvarade fosfaterna.Reningsverken ville ha fosfaterna för att kunna sälja sitt slam. Men nu är vi tillbaka till ruta 1 – ta bort fosfaterna.

Skönt att vi inte hade fel, även om vi var tidigt ute – 1987!

(OBS! AB Glykocid i Vadstena har tyvärr upphört med sin verksamhet.)upp