Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-11-03


Kunskap om behov och val

Många märken hjälper oss att välja
Vi har en stor mångfald av märken. Det är meningen att de ska underlätta våra dagliga val, påverka oss att välja för en önskad utveckling och hjälpa oss konsumenter i den stora djungeln av budskap att kunna välja rätt.

Vi hinner inte under vår livstid hämta in all kunskap som krävs för att välja rätt för en hållbar utveckling. Regeringen vill att vi ska gå den vägen, myndigheterna arbetar också delvis för det målet och så påpekar man att konsumenterna måste utbildas och få mera kunskap. Då får man nog börja med skolan och radikalt ändra inriktning, väl ute i "näringslivet" har vi svårt att hinna lära mera. Dessutom är inte alltid budskapen entydiga utan många gånger motstridiga.

En god hjälp att enklare kunna välja rätt med hänsyn till en mängd faktorer har vi genom märkning som oftast ombesörjes av ideella organisationer (SNF, Rättvisemärkt, något fall med producent- och handelsmedverkan (KRAV) men med ekologiska ambitioner, något med konsumentintresset bakom (DEMETER), samt några överstatliga märkningar (Svanen och EU-blomman)

SKIS Symbolskola - Här hittar du en översikt på de vanligaste symbolmärkena >>

För oss jäktade konsumenter, med reklam hängande över oss, kan vi inte bättre vägledning få än etablerade frivilliga organisationers bedömning eller överstatliga sådana. Det är den kunskap vi idag kan förlita oss på och det tar inte för lång tid att tillägna sig. Lär dig märkena och välj märkta varor. Undvik samtidigt de mest reklamerade produkterna - om de inte mot all förmodan är märkta.

Mångfald ska blomma
Ibland hör man att "det är för många märken" eller "varför har man inte bara ett märke?".

Det vore att göra det för enkelt men samtidigt helt omöjligt. Den "enda" märkningen skulle antingen bli så urvattnad att den skulle vara ointressant eller skulle man aldrig komma överens då allt ska omfattas. Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt.

Men i motsats till det enorma informationsflödet vi får bl a via reklamen är det ofantligt mycket enklare att lära sig de märken vi har. De utgör var och en en fyllig bedömning och tillsammans mycket övergripande och omfattande. Just tack vare mångfalden av märken har vi en större kunskapsmassa att ta till oss, snabbt och enkelt.

Märkning är helt enkelt svaret på kravet på mera utbildning och mera kunskaper. Så låt oss ta detta till oss och vara glada för hjälpen att medverka till en snabbare utvecklig mot ett hållbart samhälle.

Symboliskt alfabete
Vi har i vårt svenska skriftspråk 28 bokstäver. Med hjälp av dem har vi lärt oss skriva, läsa och förstå samt kommunicera. Vad är det som säger att vi ska stanna där? I reklamen har man redan förstått att ”ladda” varumärken och även att använda symbolspråket. I ett senare avsnitt får du exempel på sådana. Ja det finns t o m exempel på logotyper som skapats av delar av bokstäver, och alla vet vad vi syftar på.


Att vara en informerad och kunnig konsument innebär att vi måste lära mycket och läsa mycket. Därför kan symbolspråket vara en snabb och effektiv vägledning till ett bättre val.

Alla som står bakom en symbol gör sitt bästa för att informera om vad den står för. Nu gör vi en insats genom att samla alla som vi tycker är värdefulla och värda att lita på, även gett synpunkter så du snabbt kan se skillnaderna, bli observant på avarter och framför allt klart få veta vem som står bakom symbolerna.

Ett gott råd och ett mycket enkelt råd är därför att välja produkter som är märkta med någon symbol för miljö, hälsa, etik och uthållighet.

Om du dessutom deltar i vårt projekt för att spara och undvika onödigt höga priser, ja då har du verkligen råd också att handla för en bättre värld och ha gott samvete.
upp