Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Tillbaka till : Symbolmärkning
2004-11-03

Övriga organisationers symbolmärken

Hjärt och Lungfonden sätter sina märken på t ex margariner och får i gengäld ett ekonomiskt stöd från fabrikanten av produkten. Inget formellt godkännande krävs utan är ett ställningstagande.

Världsnaturfondens märke som förekommer på vissa produkter, betyder att företaget stöder WWF med pengar, men är inget godkännande av produkten.
Astma och Allergiförbundets symbol betyder också att företaget betalar en avgift till föreningen. Märkningen är visserligen en rekommendation men något formellt godkännande är det inte.