Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Tillbaka till: Symbolmärkning
2004-11-03


Producenternas egna symbolmärken


Dafgårds "garantimärke".
Pågens märke för att visa att det kommer från egen kvarn.
EU-liknande märke från Pågens som bara talar om vad produkten inte innehåller. Borde inte vara tillåten, då man inte får märka med ”innehåller ej”.

Unilevers symbol för bättre hälsa som de använder på sina Becel-margariner. Symbolmärkning som stöd men inte godkännande

Ett producentmärke som står för en grupp äggproducenter, kombinerar märkningen med ett KRAV-märke och får den effekten att Stjärnägg alltid är ekologiska. Märkena borde inte kopplas ihop på samma plats.

WASA Bröds egen symbol, som finns på Frukostbröd. Har möjligen ett
"symboliskt" värde, men innebär ingenting.
WASA Bröds egen symbol, som finns på Havreknäcke. Indikerar bara att produkten är en "specialitet" för WASA, men det har ju egentligen inget värde för oss konsumenter.

upp