Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Tillbaka till: Symbolmärkning
2004-11-03


Märken som vi som konsumentorganisation
är tveksamma till

Pärsons tunna skivor
Sveriges mest sålda!

SKIS kommentar:
Kan vi vara säkra på det? Gäller det bara hushållsmedvurst? Vem kan bevisa sanningshalten i påståendet? Märket liknar ett trafikmärke och kallar på uppmärksamhet och förmedlar ett budskap.

Svenskt Sigill
Svenskt Sigill är ett s.k. godkännandemärke. Det ägs av LRF och innebörden är att produkten kommer från kontrollerade gårdar och man använder inte mer bekämpningsmedel och konstgödning än man behöver. Det är också symbol för att varan är av svenskt ursprung.

SKIS kommentar:
Om symbolen placeras på produkten så att man inte blandar ihop den med officiellt godkännandemärke är det ok, men annars blir risken att man kan blanda ihop med ekologiska märken.

SKIS kommentar: COOP må vara som symbol för handelsblocket men när det förekommer i ”symbolrutan” med KRAV och Änglamark (se t.h.) är vi tveksamma. Detta förvirrar bara för konsumenterna.

Änglamark
Detta märke eller varumärke står för COOPs egen tolkning. Men det finns produkter som inte är KRAV-märkta, exempelvis Änglamarks Ekologiska Bacon, där konserveringsmedlet E 250 ingår. Det är nitrit!

SKIS kommentar:
Vi tycker inte att baconet är ekologiskt bara för att grisen kommer från ekologisk gård och att råvaran är ekologisk.
(Klicka för större bild)

www.anglamark.com
SKIS kommentar: Detta runda märke är endast en webb-adress och borde läggas på platsen för företagets adress. Det är egentligen ett handelns eget symbolmärke, men eftersom det placeras bredvid andra etablerade symbolmärken med klart specificerad innebörd, kan de få innebörden att det är ytterligare ett ”godkännandemärke”.

Märket förekommer tillsammans med både nyckelhålet, KRAV, Svanen och Svalan allergimärket.

Treklövern
Hämtat direkt från COOPs hemsida:
Treklövern är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna. På våra recept märks också de varor som finns som ekologiska alternativ ut med treklövern. När du ser en produkt i hyllan, en annons, en ingrediens, eller en skylt märkt med ett treklöver, vet du alltså att du gör ett bra miljöval genom att köpa just den produkten!

SKIS kommentar:
"..vet du alltså att du gör ett bra miljöval..." tycker vi påminner väl mycket om Bra Miljöval. Placeringen bredvid KRAV-märket får ju innebörden av att det är ytterligare ett godkännandemärke.
(Klicka för större bild)

Hälsosignalen
Taget direkt från COOPs hemsida:
”Hälsosignalen står för hälsosammare livsmedel enligt kriterierna nyckelhålsmärkta varor som är fiberrika eller fettsnåla. Nyckelhålet är livsmedelsverkets symbol för livsmedel som innehåller mer fibrer eller mindre fett jämfört med andra livsmedel ur samma varugrupp. I Sverige äter vi lite för mycket fett och lite för lite fibrer.”
Läs mer >>

Nyckeljakten, Pågens
SKIS kommentar: På en limpa hittade vi nyligen detta nya märke, bredvid nyckelhålet. Det är klart ett osmakligt snyltande på etablerat myndighetsmärke. Bakom märket ligger en tävlig att samla Pågens förpackningar med nyckelhålsmärkning, för att vinna något. Se www.pagen.se och klicka på det runda märket. Informationen på sidorna om nyckeljakten är OK för att äta bättre, men tävlingar kan man locka med på olika sätt, utan att lägga sig bredvid en etablerad symbolmärkning. (Klicka för större bild)

Pågens "Utan tillsatser"
SKIS kommentar: Pågens har ett annat tveksamt märke på sin kavring. ”Utan tillsatser” har inget med nyckelhålsmärket att göra men här rider man på en officiell symbol för att inge förtroende.

SKIS kommentar: Ja inte blir det lättare att lära sig de viktiga symbolerna när de blandas med handelns egna symboler, som läggs nära de officiella symbolerna. Visst kan man kunna hålla med konsumenter som anser att det börjar bli en djungel med alla märken. Därför kräver vi från Sveriges Konsumenter i Samverkan att man inte längre ska tillåtas snylta på etablerade symboler.
upp