Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Tillbaka till: Symbolmärkning
2004-11-12


Märken som vi som
konsumentorganisation varnar för

CE-märkning
CE-märkning är obligatorisk på bland annat leksaker och visar att tillverkaren garanterar att gällande säkerhetskrav, enligt EU-direktiv, uppfylls.

SKIS kommentar: Det finns ingen kontroll av märkningen och alltså ingen egentlig garanti. Det fuskas och därför är denna säkerhetssymbol ej värd något. Konsumentorganisationer kräver nu certifiering och kontroll.

upp