Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-11-03 Publicerad i SKN nr 43


Nytt stort projekt öppnas
för hållbar konsumtion

Vi har som konsumentorganisation nu tagit initiativet till ett samarbetsprojekt där ett oanat stort antal föreningar, organisationer och myndigheter kan medverka.

Det blir ett nätverk med namnet 123abc.nu med en helt egen webbsida www.123abc.nu

1 - målet är hållbar konsumtion (både för konsumenternas hälsa och samhällets bästa)
2 - vägen är att visa på de ohållbara konsumtionsmönstrena och visa alternativen
3 - verktyget är vi själva, och dialogen konsumenter emellan, lokalt framförallt
abc - konsumenternas abc
NU! - Just det, nu!

Det blir inte en ny organisation till, utan ett nätverk för alla som har intresse av HÅLLBAR KONSUMTION. Det är viktigt att avsändaridentiteten är solklar, det är oberoende kommunikation och information från konsumenter till konsumenter och samhället (inte minst näringslivet – vårt alternativ till reklam!). Alla kan medverka men någon lobby från särintressen kommer inte till tals.

Det är det vi menar med avsändaridentitet. Vi som startat idén har inga bakomliggande intressen eller ekonomiska intressen, bara att vi ska gå runt. Vare sig producenter eller handel ligger bakom, inte heller fackliga intressen eller religiösa eller partipolitiska intressen.

Vi har bara en sak för ögonen, konsumenternas bästa, både för ekonomi och hälsa i ett hållbart samhälle där vi och våra barn kan överleva, i harmoni med det globala ekologiska systemet och mänskligheten globalt.

Varför då just
.nu Jo det är NU det ska ske. Vänta inte på att politikerna ska våga eller hinna, vi konsumenter kan börja idag. Det är heller inte enbart en fråga om miljöbilar, men det handlar mycket om energi – och vad är mat t ex om inte energi? Intresset för Planeten och klimatet har börjat bli riktigt stort äntligen.

Håll koll på kommande serie i SVT >>

www.123abc.nu >>
upp