Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-08-24


Kommunförbundet ”slaktar” lokalt slakteri


Kommunal upphandling är ett hot emot den hållbara utvecklingen. Genom absurda krav att en leverantör, som lägger anbud på upphandlingen, ska kunna leverera 80 procent av de efterfrågade varorna, utestänger i stort sett alla lokala leverantörer.

Senaste fallet med Siljans Chark, som blev av med leveranser på 3,5 miljoner och får avskeda 5 anställda. Snacka om att värna om sysselsättning, levande landsbygd och småskalig produktion i ett hållbart samhälle! Detta är vallöftenas baksida.

Staten satsar över 1000 miljoner på att utveckla landsbygden, sen sabbar Kommunförbundet hela satsningen med stelbenta upphandlingskrav. Dags för regeringen att ta Kommunförbundet i örat, eller sluta lova guld och gröna skogar.

PS: något för Aftonbladet att skriva om, som ojar sig över 20 miljoner till det ekologiska företagandet.

Läs mer om detta fall på Jordbruksaktuellt >>
upp