Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2001-08-17   


Engagera konsumenterna för en ekologisk utveckling av lantbruket

Det kravet framställes av SKIS i sitt remissvar till Jordbruksdepartementet m a a  Jordbruksverkets rapport "Aktionsplan 2005".

Sveriges Konsumenter i Samverkan
är mycket positiv till att utredningen gjorts.

- Vi är helt eniga med regeringen som anser att utvecklingen ska gå i den föreslagna riktningen om man ska nå ett uthålligt samhälle och uppfattningen att konsumenternas efterfrågan är avgörande för om målen ska nås, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Bakgrund: Regeringen har satt upp som mål till år 2005 att 20% av åkermarken skall odlas ekologiskt och att den ekologiska animalieproduktionen skall öka.

Jordbruksverkets rapport 2001:11 har remissbehandlats och SKIS har i sitt svar påpekat att konsumenterna inte kan förbli en passiv målgrupp för ökad information från andra parter utan måste få medverka aktivt i opinionsbildningen. Den ekologiska produktionen utsätts för allt fler attacker från konventionella intressen i syfte att desinformera konsumenterna.

Vi anser att det är på tiden att man nu ska våga prova nya och okonventionella metoder att låta konsumenterna komma till tals och att de medvetna, via konsumentrörelsen,  ska få vara med i processen och påverka motivationen genom opinionsbildning gentemot en större skara konsumenter, som fortfarande är passiva och omotiverade och även svåra att nå med konventionell information i ett ökande informationsbrus.

- Det är hög tid att konsumenterna ges resurser att delta i opinionsbildningen och göra sina röster hörda. Annars är risken stor att målet inte kan nås. Informationen från konsumentrörelsen betraktas generellt som mycket trovärdig, i motsats till de olika ekonomiska intressenterna på marknaden. Denna resurs måste alltså börja utnyttjas, anser avslutningsvis Bengt Ingerstam.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se