Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-08-24


Hetskampanj mot KRAV
och den ekologiska odlingen


Aftonbladet hade under vecka 33 en hel serie med artiklar där man på ett mycket ovetenskapligt sätt och på gränsen till ovederhäftighet behandlade den ekologiska odlingen och KRAV och stödet från regeringen.

Man ifrågasatte att regeringen gett den ekologiska produktionen 20 miljoner i stöd, men inte ett ord om att regeringen avsatt mer än 1000 miljoner till satsningar på landsbygden.
Skärmdump från Aftonbladets webbplats 16 augusti 2006

Med jämna mellanrum dyker det upp sådan här hetskampanjer mot den ekologiska odlingen och produktionen, inte bara i Sverige. Men det ligger alltid några väl kända professorer från Ultuna i bakgrunden och det görs med jämna mellanrum riktade utspel. Ett sådant fanns i Forskning och Framsteg nyligen.

Intressant var att läsa alla debattinläggen som kom från allmänheten, ofta inte nådiga i sina omdömen om hur Aftonbladet hanterat frågan.

Här finns länkar till Aftonbladets artiklar:
Ekomaten en bluff? - Aftonbladet
Kravmärkt är inte nyttigare - Aftonbladet
KRAVfritt - för djurens skull - Aftonbladet
Härifrån styrs ekorörelsen - Aftonbladet
Debattinlägg från allmänheten - Aftonbladets nätforum

KRAVs genmäle på artiklarna i Aftonbladet
(som dock inte finns på Aftonbladets hemsida! utan får hämtas från KRAVs hemsida)
KRAV står för god hälsa - Bemötande av första artikeln
KRAV står för god djuromsorg - Bemötande av andra artikeln
KRAV en demokratisk organisation - - Bemötande av tredje artikeln
upp