Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-05-07


Öppet brev till TV4 Nyheterna om ekologisk mat


Till: Redaktionen, TV4 Nyheterna

Sveriges Konsumenter i Samverkan är en fristående konsumentorganisation med stort intresse för livsmedelsfrågor. Vi arbetar både i Sverige och internationellt t ex med frågor kring ekologiska livsmedel. Vi är mycket förvånade över de inslag som hittills visats av TV 4 Nyheterna och som ni rubricerar "Ekologisk mat - miljövänligt eller dyr bluff?"

Vi undrar vilka källor ni använt. Vi har en rad undersökningar och studier som visar att ekologisk livsmedelsproduktion är mer miljövänlig. Detta är en syn som delas av FAO och WHO. Såväl EU som den svenska regeringen och riksdagen har på goda grunder stött ekologisk produktion av livsmedel under många år. Det finns lagar och regler som gör att konsumenterna kan lita på dessa varor.

Ni har inte avslöjat något lagbrott. Ni har inte hittat exempel på djurplågeri eller annat som brukar föranleda sådana känslomässiga journalistiska takter. Era inslag tycks bottna i en djup okunskap om ekologisk odling, ja kanske även om konventionell odling. Vi har mycket svårt att förstå vad syftet egentligen är med dessa inslag, och varför tonen så genomgående varit kritisk.

Ni har inte avslöjat att man blir lurad för att man väljer att betala lite mer för ekologisk mat, trots att reportern lagt an med egna värderingar t ex "det smakar inte bättre" som ju är en personlig sak, knappast enkel att mäta objektivt.

I själva verket ökar efterfrågan för ekologisk mat med 20-30 % varje år.

Mycket av den "kritik" som era inslag lägger fram har kommit från amerikanska näringslivsorganisationer som Hudson Institute. Deras argument har också tagits upp av Timbro i Sverige trots att man i USA redan avslöjat att argumenten inte håller utan bygger på falska påståenden. Se t ex artikeln på vår hemsida:

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/ekomat/vemhatareko.html

Konsumenter är trötta på alla larm kring maten. Det finns allvarliga frågor att diskutera, t ex hur hälsan påverkas av mat och hur man ska försörja världens befolkning. Vattenbrist och ökenspridning är några viktiga frågor, liksom biologisk mångfald. EUs jordbrukspolitik (CAP) håller också på att debatteras bland seriösa aktörer: man kan undra när TV4 ska börja sin granskning av detta stora och svåra område. För att inte tala om fiskepolitiken. Då ter sig ert inlägg om KRAV ganska magert och otillfredställande. Att lägga så mycket krut på påstådda oegentligheter om ekologisk mat (utan källor) verkar avar att skjuta långt över målet, utan att det ger konsumenterna/tittarna någon fakta.

Några studier som visar att ekologisk mat är bättre borde ni väl kunna hänvisa till:

Mer näringsämnen i ekologisk mat: * R Pither et al, Analytical survey of the nutritional composition of organically grown fruit and vegetables, Technical Memorandum 597, Ministry of Fisheries and Food (Storbritannien) 1990 * B L Smith, Organic food vs. supermarket foods: element levels. Journal of Applied Nutrition, 45, 35-39. 1993 * K Woese et al, A comparison of organically and conventionally grown foods: results of a review of relevant literature. Journal of Science, Food and Agriculture, 74, 281-293. 1997

Allmänt om kvalitet på ekologiska livsmedel:

* Europeisk konferens, "Organic Food and Farming - towards partnership and action in Europe", Danmark 10-11 maj 2001

* FAO, "Food safety and quality as affected by organic farming: report of the 22nd regional conference for Europe", Portugal. 24-28 juli 2000

* International Trade Centre (UNCTAD and WTO). http://www.intracen.org/mds/sectors/organic/itcpaper.htm (1999)

Hör gärna av er om ni vill ha fler synpunkter.

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88
577 22 Hultsfred
Epost: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
upp