Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-05-31
Publicerad i SKN nr 59


Coop bäst på ekologiska varor


Så blev resultatet av COOPs egen undersökning. Över hälften av försäljningen av ekologiska produkter sker i kooperationens butiker, medan man har en knapp fjärdedel av totalmarknaden i Sverige.

Bra gjort. Man har arbetat målmedvetet och engagerat, sedan länge och det lönar sig. Men se då upp med kvaliteten och sänk inte förtroendet med att släppa ut undermåliga produkter, som kålroten som fanns i Konsumbutiken häromdagen, 14:90 var väl dyrt för oanvändbar kålrot, trots att den var KRAV-märkt.

Läs nedan om undersökningen hämtad direkt från tidningen Market:

Över hälften av försäljningen av ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln sker i någon av kooperationens butiker och storkmarknader. Det visar en kartläggning som Coop Sverige har gjort. Coop erbjuder landets största ekologiska och miljömärkta sortiment. Totalt finns 1 744 artiklar i utbudet.

Enligt företagets senaste Miljörapport, som är en analys av det gångna årets interna miljöarbete, ökar försäljningen av ekologiska varor inom i stort sett alla kategorier. Största uppgång visar mejeriprodukter, frukt och grönt samt kött.

– Bara under fjolåret ökade försäljningen av ekologiska varor med sju procent och i dag står enbart Coop Sveriges butiker för 48 procent av Sveriges försäljning av ekologiska varor. Räknar vi även in våra kollegor i de detaljhandelsdrivande föreningarna blir siffran ännu högre. Detta visar att vårt långvariga arbete ger resultat. Allt fler människor inser också kopplingen mellan klimatpåverkan och konsumtion, säger Mikael Robertsson, miljöchef på Coop Sverige, i ett pressmeddelande.

Företaget arbetar också internt för att minska påverkan på miljön, bland annat genom att minska kolioxidutsläppen för varutransporter och genom att ställa krav på företagets leverantörer.

Ett annat projekt är Energijakten, vilket innebär att man försöker ersätta miljöbovar med energisnålare alternativ.

(Källa www.market.se Kristina Falk, kristina.falk@formapg.se)

upp