Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Opinionen fick KRAV att vända

Fortsatt nej till omestrade fetter - KRAV kommer inte att tillåta att företag använder omestrade fetter i KRAV-godkända produkter. Det har KRAVs styrelse beslutat.

Bakgrunden är att KRAV tidigare i år skickade ut ett förslag till nya regler för livsmedelsförädling på remiss. I förslaget fanns en diskussion om processer och processhjälpmedel som livsmedelsproducenter använder när de ska tillverka till exempel olja och margarin. Frågan var om KRAV skulle kunna godkänna till exempel omestring, som innebär att man påverkar fettsyrorna i fettmolekylen för att få en mer tilltalande konsistens.

KRAV fick in många remissvar, bland annat från Sveriges Konsumenter i Samverkan (läs SKIS remissvar), som var mycket negativa till en sådan förändring.

Beslutet i KRAVs styrelse innebär alltså att det inte ges någon möjlighet för att få omestrade fetter tillåtna. Däremot görs vissa andra justeringar i kapitel 9 i regelboken. Framför allt blir reglerna tydligare. Kraven på konventionella ingredienser tydliggörs och tre nya livsmedelstillsatser tillåts. Det gäller E 341 monokalciumfosfat (som jäsmedel i mjöl), E 406 agar och E 938 argon.

De nya reglerna för förädling träder i kraft den 1 juli 2004.
(Källa: www.krav.se)

upp