Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-17


Aktionsplan för mer ekologisk mat ska tas fram

Regeringen har gett Ekologiskt Forum med sin bas i Kungliga Skogs- och lantbruksakademin (KSLA) i uppdrag att ta fram en aktionsplan för hur regeringens nya mål för ekologisk produktion och konsumtion ska kunna uppnås. Enligt målen ska 20 procent av jordbruksmarken vid utgången av 2010 ha ekologiskt certifierad odling och inriktningen är att den offentliga konsumtionen ska öka till 25 procent.

För att ta fram aktionsplanen får KSLA 1,5 miljoner av regeringen och Kocklandslaget får 650.000 kronor för att ta fram ett utbildningsmaterial och genomföra en utbildningssatsning i regi av Svenska Kockars förening.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Mer om ekologisk produktion på regeringens hemsida >>
upp