Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-11-21 Publicerat i KR nr 6 samt SKN nr 73


Nu är ekologiskt bevisat bättre


Ja tänk att det skulle ta 4 år och kosta 12 miljoner pund (150 miljonor kronor) att bevisa det vi vetat i minst 3 generationer? Så skrev man i The Sunday Times online den 28 oktober.

Lika länge har man i ett kemiberoende jordbruk odlat på alltmer utarmade jordar. Men nu vet vi. Det är troligen det största forskningsprojektet på området som gjorts och finansierats av EU kommissionen.

Studien konstaterar att man funnit 40 % mer antioxidanter i ekologiskt odlade frukter och grönsaker. Något som forskarna anser kunna minska riskerna för både cancer och hjärtsjukdomar, vår tids största livshotande sjukdomar. Man har också hittat högre halter av zink och järn i de ekologiska produkterna.

Vi återkommer i ämnet så snart hela rapporten kommit ut, men redan nu finns skäl att äta mera ekologiskt frukt och grönt och glöm Becel ”för dig som älskar ditt hjärta”.

Läs mer om ekologiska livsmedel här på hemsidan >>
Läs även It's Official: Organic Really is Better >>

Läs mer i en uppdaterad notis >>
upp