Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-12-04 Publicerad i KR nr 7 samt SKN nr 74


Nu är ekologiskt bevisat bättre för hälsan


I förra nyhetsbrevet KR 6 och SKN 73 hänvisade vi till artikel i The Sunday Times den 28 oktober:
Det kom lite i skymundan varför vi skriver lite mera detaljerat nu.

Fler nyttiga antioxidanter i ekologisk frukt och grönt
I den största undersökningen hittills, finansierad med EU pengar, är bevisen överväldigande att ekologisk produktion är att föredra ur hälsosynpunkt . Hela 40 % mera antioxidanter fann man i grönt och frukt från ekologiska odlingar och hela 90 % mera antioxidanter fann man i mjölk från ekologiskt uppfödda och utfodrade kor, jämfört med konventionell uppfödning.

Forskarna anser att dessa antioxidanter väsentligt kan bidra till att dra ner riskerna för såväl cancer som hjärtsjukdomar, de största orsakerna till dödsfall. Professor Carlo Leifert, som ledde det stora projektet påpekar vikten av att äta ekologiskt, i synnerhet för dem som har svår att få i sig tillräckligt med frukt och grönt, de berömda 5 om dagen.

När gav du din man en ekologisk tomat senast?
Ytterligare fann man att ekologiska tomater från Grekland (inte enbart giltigt för Grekland) innehöll högre halter antioxidanter, speciellt flavonoider som anser minska risken för kranskärlsproblem. Flavonoiderna har som bekant även andra positiva effekter, varför man borde ställa frågan: När gav du din man en ekologisk tomat senast?

Såväl det engelska livsmedelsverket som det svenska har alltför länge vidhållit att det är ingen större skillnad mellan ekologiska produkter och konventionellt odlade sådana. Det är hög tid nu att omvärdera sina ståndpunkter. Redan har FSA, det engelska Food Standards Agency låtit förstå att man ska se över sina ståndpunkter. Det är hög tid.

Ingen överraskning
Kom detta som någon överraskning för oss konsumenter? Nej men bara som ett bevis hur svårt det är att utmana etablissemangets ingrodda uppfattning om konventionell kemikaliberoende livsmedelsproduktion.

Oavsett vad myndigheterna säger är det skäl nog för oss konsumenter att fatta våra beslut redan nu och tänka på vår egen hälsa och även naturens hälsa. Det finns inga skäl varför vi ska invänta tröga myndigheters utvärderingsprocesser.

Vi kan lika väl lita på senaste och övertygande forskning, vi får ju i alla fall ta konsekvenserna av vår konsumtion och livsstil, nu medan vi lever och behöver inte vänta tills det är för sent.
upp