Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-03


Framgångsrik ekologisk satsning på Gotland

Gotlands kommuns ekosatsning har slagit väl ut. Nu permanentas systemet. Man har redan nått målet att 10 procent av maten som serveras på skolor, vårdhem och sjukhus ska vara ekologiskt odlad.

Läs mer vad ATL rapportera här >>

upp