Sveriges Konsumenter i Samverkan

 

Det ekologiska valet

 
Vi konsumenter vill väcka efterfrågan på ekologiska livsmedel. Genom allsidig information vill vi skapa en större medvetenhet om den ekologiska produktionen och dess betydelse i ett större sammanhang, så att efterfrågan ökar. Fler konsumenter blir mer motiverade.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har tagit fram ett faktablad "Det ekologiska valet". Det går ut på att fler ska kunna ge klara signaler till marknaden för ökad ekologisk produktion. Informationen är skriven från konsumentperspektivet. Vi tar upp frågor om pris och kvalitet. Konsekvenserna av global handel och nya tekniker diskuteras. Vad betyder det att ekologiska odling gynnar den biologiska mångfalden. Finns det jämförande studier som verkligen visar att ekologisk mat är bättre?

Detta faktamaterial har tillkommit med stöd från Jordbruksverket.
Ladda hem faktabladet "Det ekologiska valet" här!

 

 


KONTAKTA OSS ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER STARTSIDA